Poradnik

Chcąc pomóc Państwu w chwili utraty osoby bliskiej, przygotowaliśmy informator:

W przypadku gdy zgon nastąpił w domu:

1. POGOTOWIE RATUNKOWE LUB LEKARZ RODZINNY

Należy niezwłocznie powiadomić pogotowie ratunkowe lub lekarza rodzinnego, aby stwierdził zgon i wystawił kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego)

2. ZAKŁAD POGRZEBOWY

Następnie należy powiadomić zakład pogrzebowy, aby przewiózł osobę zmarłą do prosektorium w celu przechowania Jej w chłodni do dnia pogrzebu.

Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby.

3. URZĄD STANU CYWILNEGO

Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, gdzie nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu (może to zrobić nasz zakład pogrzebowy).

W przypadku gdy zgon nastąpił w szpitalu lub hospicjum:

Należy udać się na oddział, gdzie nastąpił zgon w celu otrzymania karty zgonu.

Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, gdzie nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu.(może to zrobić nasz zakład pogrzebowy).

W przypadku gdy zgon nastąpi w miejscu publicznym:

(na skutek wypadku, samobójstwa lub gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa wówczas na miejsce zdarzenia przyjeżdża Policja i Prokurator.)

Zwłoki z miejsca zdarzenia przewożone zostają wówczas do prosektorium wyznaczonego przez Prokuraturę, w celu przeprowadzenia sądowej sekcji zwłok. Istnieje również możliwość, że prokurator wyda zezwolenie na pochówek bez przeprowadzenia sekcji.

Z kartą z Prokuratury należy udać się do przychodni rejonowej w celu otrzymania karty zgonu.

Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, gdzie nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu.

Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do kancelarii parafialnej  ustalić datę i godzinę  pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy
Dla Państwa wygody możemy skompletować i złożyć wszelkie dokumenty niezbędne do pobrania zasiłku pogrzebowego po zmarłym zarówno w ZUS, KRUS jak i MSW. Oferujemy Państwu bezgotówkowe rozliczenie kosztów pogrzebu, różnicę z zasiłku wypłacamy przed pogrzebem.