Usługi pogrzebowe

W ramach kompleksowej obsługi i organizacji pogrzebu oferujemy Państwu:

– całodobowy i bezpłatny przewóz z miejsca zgonu (mieszkanie, szpital, hospicjum) 24h na dobę
– chłodnia, kaplica pożegnań
szeroki wybór trumien i urn
– obsługa żałobników

– oprawa muzyczna ceremonii ( nagłośnienie, możliwy udział trębacza i skrzypaczki)
– znicz
przygotowanie wieńców i wiązanek
– przygotowanie zmarłego do pochówku
– drukowanie i zamieszczanie klepsydr w miejscach do tego przeznaczonych
– umieszczanie nekrologów w prasie
– transport uczestników ceremonii pogrzebowej (bus i autobus)
– sprawy cmentarne (otwarcie i zamknięcie grobu oraz zakup miejsca na cmentarzu)
– krzyże, tabliczki
– obrazki pamiątkowe
– kremacje
– obsługa formalności administracyjnych (ZOZ, USC, ZUS, KRUS, MSW, parafia)
– transport krajowy i międzynarodowy (obsługa formalności w kraju i zagranicą)
– bezgotówkowe rozliczenie kosztów pogrzebu
– wypłata różnicy z zasiłku pogrzebowego przed pogrzebem
– organizowanie pogrzebów świeckich z udziałem Mistrza Ceremonii

Świadczymy swoje usługi pogrzebowe również u Państwa w domu. Przedstawiciel naszego Zakładu Pogrzebowego służy pomocą i uzgadnia z Państwem przebieg uroczystości pogrzebowej.